Aşı Takibi

 

 

    Aşılanacak hayvan en az 6-7 haftalık olmalıdır. Hayvanlar parazitlerden arındırılmış olmalıdır. Vucut sıcaklıkları normal (38,5 - 39,5 °C) olmalıdır. Nabız sayısı köpeklerde 90 - 110 /dk. , kedilerde 110 - 130 /dk. sınırları içinde olmalıdır. Solunum sayısı 15 - 30 dak. sınırları içinde olmalıdır. Aşılanacak hayvan stres oluşturacak etkenlerden uzak tutulmalıdır. Hayvana en az 1 hafta öncesinde kortikostreoid türü ilaçlardan yapılmamış olmalıdır. Hayvan ileri gebe olmamalıdır. Hastalık geçirmiş hayvanlar nekahat döneminde olmamalıdır. Kullanılan aşılar +2 - +8 °C'de muhafaza edilmeli ve kullanma süreleri geçmemiş olmalıdır. Aşı prospektüse göre uygulanmalıdır. (İ.V, İ.M, S.C) Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmelidir. Hayvan sahibine aşılanan hayvana ait bilgilerini, yapılan aşının tarihini ve etiketini, aşıyı uygulayan veteriner hekimin onayını içeren bir aşı kartı verilmelidir. Uygulanan aşı programı her sene tekrarlanmalıdır.

    AŞILAMA GEREKTİREN HASTALIKLAR

     Köpeklerde Kanlı İshal (Parvoviral Enteritis) : Parvovirus tip 2 tarafından oluşturulan akut seyirli, kanlı ishal, ani ölüm ve kusmayla karakterize çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.

     Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper) : Akut ve subakut seyirli, solunum, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar oluşturan bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.

     Köpek Karaciğer Hastalığı (Hepatitis Contogiosa Canis) : Köpek adenovirus tip 1 tarafından oluşturulan başta karaciğer olmak üzere sindirim ve solunum sistemlerini etkileyen, ateşli, akut seyirli bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.

     Enfeksiyöz Laringotracheitis : Köpek adenovirus tip 2 tarafından oluşturulan tonsillitis ve faringitis ile karakterize solunum sisteminde bozukluk oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

     Leptospirosis : Akut, subakut ve kronik seyirli hemoglobinüri, kanlı ishal, sarılık ve böbek bozukluğu oluşturan bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir hastalıktır.

     Köpek Boğmacası (Cennel Cough) : Bordetella bronchoceptica tarafından oluşturulan kronik bir öksürükle karakterize üst solunum yollarının enfeksiyonudur. Çok bulaşıcı bir hastalıktır. Corona Virüs Enfeksiyonu: İştahsızlık, kusma, kanlı ve mukuslu ishal ve mentol depresyonla karakterize bulaşıcı viral bir hastalıkdır.

     Köpek Herpes Virüs Enfeksiyonu : Yeni doğan yavrularda perakut veya akut hemorajik nekrozlarla ölümlere, ergin köpeklerde solunum ve ürogenital sistemlerde subklinik veya klinik enfeksiyon oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

     Kuduz : Rabies virusu tarafından oluşturulan akut seyirli, bilinç kaybı, huzursuzluk, saldırgan tavır, salya artışı, yutkunma güçlüğü ve çeşitli felçlerle karakterize ölümle sonuçlanan bulaşıcı viral bir hastalıktır.

    Tetanos : 3 aylık ve üstündeki köpeklere yılda 1 uygulanır.